Učbenik za magistrski študij na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Procesiranje signalov, 2023#

prof. dr. Janko Slavič

Predgovor#

Ta izvršljiv učbenik je nastal na podlagi raziskovalno-razvojnega dela Laboratorija za dinamiko strojev in konstrukcij. Procesiranje signalov je ne samo ključno pri številnih znanstvenih člankih, ki smo jih objavili v vodilnih znanstvenih revijah področja (npr.: Mechanical Systems and Signal Processing), ampak je ključno tudi pri številnih industrijskih projektih (npr. pri kontroli kvalitete izdelkov). Procesiranje signalov predstavlja tudi pomemben del monografije na temo vibracijskega utrujanja (glejte: Slavič et al. [2020]), ki kot prva povezuje spektralne metode identifikacije vibracijske poškodovanosti s teorijo strukturne dinamike.

Učbenika na temo procesiranja signalov ni mogoče napisati, ne da bi se zahvalili avtorjem referenčnih monografij, ki so postavili temelje teorije naključnih procesov: Rice [1945], Bendat and Piersol [2011], Newland [2012]. Ta knjiga bo osredotočena na procesiranje signalov za uporabo v inženirski praksi na področju analize vibracij in zvoka ter bo v določeni meri sledila viru Shin and Hammond [2008]. Knjiga se naslanja tudi na vir Slavič et al. [2020].

Mogoče se v tem trenutku zdi, da naključni procesi z inženirskimi izzivi nimajo veliko skupnega, ampak proti koncu te knjige bomo ugotovili, da obravnava praktično katerega-koli realnega sistema zahteva razumevanje teorije naključnih procesov, najmanj zaradi negotovosti pri merjenju.

Pojasnilo: ker gre za izvršljivo knjigo, katere ključni element je, da jo bralec/uporabnik lahko prilagaja, smo se zaradi omejitev uporabljene tehnologije pri pisanju morali odreči nekaterim uveljavljenim standardom tehničnih besedil. Slike tako niso podnaslovljene, sklici na enačbe/slike so navedeni relativno (npr. „spodaj“, pri čemer bi bilo pravilno številčenje), pri strojno izpeljanih izrazih ni nujno oblika dosledna (npr. znak za imaginarno število \(\textrm{i}\) ni pokončen, kot je pravilno).

Zahvala#

Za strokovno recenzijo knjige se najlepše zahvaljujem prof. dr. Mihi Boltežarju.

Opomba

Tako bomo označevali posebne opombe!