Predgovor#

Ta knjiga je nastala na podlagi raziskovalno-razvojnega dela Laboratorija za dinamiko strojev in konstrukcij. Procesiranje signalov je elementarni del več deset člankov objavljenih v vodilnih revijah področja (npr.: Mechanical Systems and Signal Processing, Elsevier) kakor tudi bistveni vsebinski del naprav za končno kontrolo, ki so implementirana v slovenski in tuji industriji. Procesiranje signalov predstavlja tudi pomeben del monografije na temo vibracijskega utrujanja (glejte: Slavič et al. [2020]), ki kot prva povezuje spektralne metode identifikacije poškodovanosti s teorijo strukturne dinamike.

Knjigo na temo procesiranja signalov ni mogoče napisati, ne da bi se zahvalili avtorjem referenčnih monografij, ki so postavili temelje teorije naključnih procesov: Rice [1945], Bendat and Piersol [2011], Newland [2012]. Ta knjiga bo osredotočena na procesiranje signalov za uporabo v inženirski praksi na področju analize vibracij in zvota ter bo v določeni meri sledila viru Shin and Hammond [2008]. Knjiga se naslanja tudi na vir Slavič et al. [2020]. Mogoče se v tem trenutku zdi, da naključni procesi z inženirskimi izzivi nimajo veliko skupnega, ampak proti koncu te knjige bomo ugotovili, da tudi obravnava praktično katerega-koli realnega sistema brez teorije naključnih procesov, najmanj zaradi negotovosti pri merjenju, ni mogoča.

Note

Tako bomo označevali posebne opombe!